Missie

Wij willen recht doen aan uw kind door hen te onderwijzen, te ondersteunen en te begeleiden bij het opgroeien tot een kritische volwassene met respect voor zichzelf en de wereld om hem heen.

We maken kinderen trots op wie ze zijn en laten ze ervaren wat ze kunnen bereiken, nu en in de toekomst. Dit doen wij met de Rotterdams Goud aanpak. Door te werken vanuit vanuit vaste routines bieden we kinderen veiligheid en laten we geen lestijd verloren gaan. Onze focus ligt op leren en we streven er naar dat de kinderen uitstromen naar een passend opleidingsniveau. Wij bieden kansen en hebben hoge verwachtingen en willen dat de alle kinderen het fundamentele niveau behalen of zelfs uitstromen op 2F of 1S.

Ons onderwijs is uitstekend door; de focus op doelen, het continu meten van de voortgang en het neerzetten van een sterke gedragscultuur.