De Bogermanschool en Psz Baloe

Een Wereldschool in een Wereldstad

De Bogermanschool en Psz Baloe

Voor het seizoen 2024-2025 hebben wij helaas een leerlingstop voor de groepen 6 en 8. Om goed onderwijs te kunnen geven aan de huidige leerlingen kiezen wij ervoor om geen nieuwe leerlingen in deze groepen meer toe te voegen.

De Bogermanschool noemt zich een wereldschool in een wereldstad! De school staat in de Childrenszone wijk Hillesluis te Rotterdam en biedt extra leertijd aan kinderen door vakdocenten. Deze extra leertijd kenmerkt zich door Dubbel Dosis, sport- en cultuur-lessen. Wij zijn een Rotterdams Goud school en ons team werkt met de technieken van ‘Teach like a Champion’ en kenmerkt zich door een sterke gedragscultuur. Wij richten ons op de kernvakken rekenen/ taal en lezen. De cruciale doelen zijn leidend voor de lesinhoud. Daarnaast zorgen vaste routines voor effectieve lestijd.