Sociale ontwikkeling

Wat zijn de kernwaarden van uw school uit de visie op sociale opbrengsten?
1. Sterke gedragscultuur
2. Routines
3. Hoge verwachtingen
 
Wat is de visie van uw school op sociale opbrengsten?

Wij geloven dat de Wereld op onze kinderen zit te wachten. Dat zij er toe doen en dat willen we zo ook meegeven. We hebben daarom hoge verwachtingen van hen en wij weten dat alles is te leren.

Door in school te werken met vaste routines weten leerlingen wat er van het verwacht wordt en is nauwelijks onrust in de school. We leren en ondersteunen kinderen met welk gedrag je het beste staande kunt houden in de maatschappij.

Wij zien de school als een oefenplaats, hier mag het ook nog wel eens niet goed gaan. Maar we helpen kinderen door hen te leren dat zij zelf andere keuzes kunnen maken. De methode Kwink ondersteund ons hierbij net als bij de verdere burgerschapsvorming van onze leerlingen.

Daarnaast houden we maandvieringen waar schoolregels en afspraken steeds aanbod komen. We vieren daar elkaar successen en zingen gezamenlijk het schoollied. Het is een samenkomst waar we oog hebben voor elkaar.

Tweemaal per jaar wordt de SCOL afgenomen, een individuele leerling-vragenlijst, waarin sociale competenties door de leerkracht worden gescoord. Op deze wijze ontstaat een beeld per leerling en een beeld van de groep als geheel en kan bezien worden wat zowel individueel als gemeenschappelijk sterke en zwakke kanten zijn. Indien nodig wordt er samen met de Decaan een plan bedacht voor een groep of een individu. Uiteraad wordt u als ouder hier volledig in meegenomen.

Daarnaast nemen we ook de verplichte Sociale monitor af. Indien nodig zetten we ook hier interventies op in.