Missie & visie

Vele kinderen van de hele wereld bezoeken onze school en Peuterspeelzaal (PSZ). Zij komen met hun ouders oorspronkelijk vaak uit andere landen. Nu wonen onze leerlingen in Nederland in Rotterdam-Zuid, een wereldstad.

Wij kijken naar onze school als een plaats, waar de wereld samenkomt en waar we veel van elkaar kunnen leren. Waar verschillen niet leiden tot polarisatie maar juist het samengaan bevorderen, een voorbeeld voor de rest van de wereld. De school is van oorsprong een christelijke school, maar in de loop der jaren meer toegegroeid naar het model van de ontmoetingsschool. Dat betekent, dat we werken vanuit christelijke waarden en normen en tegelijkertijd aandacht besteden aan andere culturen en achtergronden die we binnen onze school aantreffen. We houden dagopeningen, waarbij we de methode Trefwoord gebruiken, vieren de belangrijkste christelijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen en hebben ook aandacht voor feest- en gedenkdagen van Moslims en Hindoes. Hierbij kan worden gedacht aan de Ramadan, het Suikerfeest, Divali etc. Ook houden we maandvieringen met de hele school, die noemen we ‘Samen Goud’. Waar het omkijken naar elkaar centraal staat.

Wij willen recht doen aan uw kind door hen te onderwijzen, te ondersteunen en te begeleiden bij het opgroeien tot een kritische volwassene met respect voor zichzelf en de wereld om hem heen.

We maken kinderen trots op wie ze zijn en laten ze ervaren wat ze kunnen bereiken, nu en in de toekomst. Dit doen wij met de Rotterdams Goud aanpak. Door te werken vanuit vanuit vaste routines bieden we kinderen veiligheid en laten we geen lestijd verloren gaan. Onze focus ligt op leren en we streven er naar dat de kinderen uitstromen naar een passend opleidingsniveau. Wij bieden kansen en hebben hoge verwachtingen en willen dat de alle kinderen het fundamentele niveau behalen of zelfs uitstromen op 2F of 1S.

Ons onderwijs is uitstekend door; de focus op doelen, het continu meten van de voortgang en het neerzetten van een sterke gedragscultuur.