Directie

Op de Bogermanschool hebben wij een inhoudelijk schoolleider en een operationeel schoolleider in de school. Samen zijn verantwoordelijk voor de school. De Operationeel schoolleider is verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen rondom de school. De Inhoudelijk schoolleider gaat over de kwaliteit die geleverd wordt in de school. De stuurgroep bestaande uit de een Decaan en een Internbegeleider zijn mede verantwoordelijk voor de zorg en het onderwijskundig proces.