LekkerFit

Waarom LekkerFit!
In Nederland hebben 1 op de 7 tot 8 kinderen overgewicht. In Rotterdam is het percentage kinderen dat te zwaar is, zelfs nog hoger. Het overgewicht onder de Rotterdamse jeugd ligt daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde, waarbij er grote verschillen per wijk zijn. 
Door Lekker Fit! bewegen kinderen meer op en na school, eten ze meer gezonde voeding op school en leren ze op speelse wijze over een gezonde leefstijl. Want: jong geleerd, is oud gedaan. Als kinderen al op de basisschool een gezonde leefstijl aanleren, kan dit zorgen voor een gedragsverandering die een leven lang meegaat 

Voeding 
Voeding heeft veel invloed op gewicht en gezondheid. Kinderen kunnen zich beter concentreren als ze gezond eten en genoeg (water) drinken. Met Lekker Fit! eten leerlingen meer gezonde voeding onder schooltijd. Ook leren kinderen over gezonde voeding. Zodat ze op dat gebied bewuste keuzes kunnen maken en gezonde gewoonten aanleren. 
Het thema voeding bestaat uit vier onderdelen:  
▪ Groente en Fruit. Dit betekent dat de kinderen in de ochtendpauze alleen groente en/of fruit eten.  
▪ Water. Water drinken is het uitgangspunt op school. Het regelmatig drinken van suikerrijke drankjes is namelijk een belangrijke oorzaak van overgewicht bij kinderen.  
▪ Trakteren. Trakteren is een feest! En dat kan met het motto ‘één is verantwoord en klein is oké’! De school zet in op een gezond traktatiebeleid.  
▪ Lunch. Lekker Fit! wil de hele schooldag gezond maken. Daarom worden leerlingen én ouders geïnformeerd over hoe je ook de lunch verantwoord en lekker kunt maken. 
 
Bewegen 
Bewegen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die regelmatig bewegen, hebben betere motorische vaardigheden en beleven (ook op de lange termijn) meer plezier aan bewegen. Daarnaast ontwikkelen kinderen zich op allerlei fronten beter als ze regelmatig bewegen. Ze zijn bijvoorbeeld fitter, ontwikkelen sociale vaardigheden en hebben meer zelfvertrouwen en welbevinden. Met het derde beweegmoment krijgen leerlingen op een Lekker Fit!-school minimaal drie beweeglessen van 45 minuten op drie verschillende dagen in de week. 
Door het buitenschools beweegmoment en de schoolsportvereniging (SSV) wordt alle kinderen de mogelijkheid geboden om minimaal één keer per week, voor, tussen, na school of in de verlengde leertijd (VLT), extra te sporten en/of te bewegen in hun eigen vertrouwde omgeving op en rond school.