Aanmelden

Indien u meer over de school wilt weten of een rondleiding wilt krijgen kunt u contact opnemen met Ingrid van den Burg (i.vandenburg@bogermanschool.nl)

Voor schooljaar 2024 - 2025 kunnen wij geen kinderen inschrijven voor groep 6 en groep 8. Deze groepen hebben het maximaal aantal kinderen per groep bereikt. Wel kunnen wij uw kind(eren) op de wachtlijst plaatsen.

Op de Bogermanschool hebben wij een inhoudelijk schoolleider (Ingrid de Baat)  en een operationeel schoolleider (Ingrid van den Burg) in de school. Samen zijn verantwoordelijk voor de school. De Operationeel schoolleider is verantwoordelijk voor al het reilen en zeilen rondom de school. De Inhoudelijk schoolleider gaat over de kwaliteit die geleverd wordt in de school. De stuurgroep bestaande uit de een Decaan (Heidy Wols) en een Internbegeleider (Katina Kalliaras) zijn mede verantwoordelijk voor de zorg en het onderwijskundig proces.

Alle scholen in de gemeente Rotterdam schrijven leerlingen op dezelfde manier in. In een video is beschreven hoe dat werkt. Klik hier om de video van de gemeente te zien

Onze hele aanmeldprocedure hebben wij in een document beschreven. Klik hier om meer over onze aanmeldprocedure te lezen