Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel en vakleerkrachten. Wij hebben ook specialisten in huis zoals een Schoolmaatschappelijk werker, een Decaan en een Intern Begeleider. Ook is er een Schoolcontactpersoon van PPO (Het samenwerkingsverband) en een schoolcontactpersoon van het wijkteam aan onze school verbonden.

Wij werken met een heel gemêleerd team, kinderen en ouders kunnen zich altijd wel met één van ons identificeren.